::: Lada Serisi
   
  Samara Ön Boru
1987-1994  |  1500 cc
2108-1203010
WESTAR : 13.01.01
 
   
  Samara Orta Susturucu
1987-1995  |  1500 cc
2108120-2005
WESTAR : 13.01.02
 
   
  Samara ENJ.Orta Sust.
...-1995  |  1.3-1.5 cc
210821200020
WESTAR : 13.01.12
 
   
  Samara Arka Susturucu
1987-1994  |  1.3-1.5 cc
21081201005
WESTAR : 13.01.03
 
   
  Vega Kat İptali
...-1995  |  1500cc
...
WESTAR : 13.02.00
 
   
  Vega Enj.Orta Susturucu
...-2000  |  1500cc
21103120002000A
WESTAR : 13.02.12
 
   
  Vega Orta Susturucu
1999-2001  |  1500 cc
210821200020
WESTAR : 13.02.02
 
   
  Vega Arka Susturucu
1999-2001  |  1500 cc
210821200020
WESTAR : 13.02.03
 
   
  Niva Ön Boru
1978-1992  |  1600 cc
2121-1203010-40A
WESTAR : 13.03.01
 
   
  Niva Orta Susturucu
1992-1995  |  1600 cc
OK20140100IY
WESTAR : 14.01.04
 
   
  Niva Arka Susturucu
1978-1992  |  1600 cc
2121-1201005
WESTAR : 13.03.03