::: Tofaş - Fiat Serisi
   
  50 Nc Havşalı Ön Boru
1985-1990  |  2000cc
9677
WESTAR : 15.01.01
 
   
  50 Nc Flanşlı Ön Boru
1985-1990  |  2000 D
8559751
WESTAR : 15.01.02
 
   
  50 Nc Susturucu
1985-2000  |  2000 D
4661723
WESTAR : 15.01.04
 
   
  50 Nc Çıkış Borusu
1994-1996  |  2500TDİ
7389449
WESTAR : 03.14.02
 
   
  35-9 Susturucu
1998-...  |  2000 D
93806921-17730
WESTAR : 15.02.03
 
   
  85-12Y.M Çıkış Borusu
1998-...  |  2000 D
17899
WESTAR : 15.03.14
 
   
  85-12 Susturucu
1997-...  |  2000 D
17731-5859319
WESTAR : 15.03.03
 
   
  85-12 Çıkış Bor."S"Li
1997-...  |  2000 D
8590070-8589803
WESTAR : 15.03.04
 
   
  35-9/65-9 Boğaz Bor.Dök.Hav
1998-...  |  2000 D
35705
WESTAR : 15.04.01
 
   
  35-9/65-9 Boğaz Bor. İki Flanşlı
1996-2000  |  2500TDİ
1031217
WESTAR : 15.04.11
 
   
  85-12 Bogaz Bor. Flanşlı
...-2000  |  2000 D
19456
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  124 Çatalı
1969-84  |  1300 cc
21011203010
WESTAR : 01.01.01
 
   
  Serçe Çatalı
1984-92  |  1300 cc
85002436
WESTAR : 01.01.02
 
   
  124-Serçe Orta Sust. G.B
1969-94  |  1300 cc
4168233
WESTAR : 01.01.03
 
   
  124-Serçe Orta Sust.G.B
1969-94  |  1300 cc
4168233
WESTAR : 01.01.13
 
   
  124-Serçe Orta Susturucu
1969-94  |  1300 cc
4168233
WESTAR : 01.01.04
 
   
  124-Serçe Orta Susturucu
1969-94  |  1300 cc
4161165
WESTAR : 01.01.14
 
   
  124-Serçe Arka Sust. G.B
1969-94  |  1300 cc
4306239
WESTAR : 01.01.05
 
   
  124-Serçe Arka Sust.G.B
1969-94  |  1300 cc
4306239
WESTAR : 01.01.15
 
   
  124-Serçe Arka Susturucu
1969-94  |  1300 cc
4306239
WESTAR : 01.01.06
 
   
  124-Serçe Arka Susturucu
1969-94  |  1300 cc
4306239
WESTAR : 01.01.16
 
   
  124-Serçe Ara Boruları
1969-94  |  1300 cc
...
WESTAR : 01.01.07-08
 
   
  131 Ön Boru
1975-92  |  1.3-1.6 cc
4350187
WESTAR : 01.02.01
 
   
  131 Orta Sust. G.B
1975-92  |  1.3-1.6 cc
5882737
WESTAR : 01.02.02
 
   
  131 Orta Susturucu
1975-92  |  1.3-1.6 cc
5882737
WESTAR : 01.02.03
 
   
  131 Orta Susturucu Y.M
1993-95  |  1.3-1.6 cc
85009866
WESTAR : 01.02.04
 
   
  131 Arka Sust. G.B
1975-01  |  1.3-1.6 cc
...
WESTAR : 01.02.05
 
   
  Kartal Arka Sust. G.B
1975-01  |  1.3-1.6 cc
...
WESTAR : 01.02.07
 
   
  131-Şahin Arka Susturucu
1975-92  |  1.3-1.6 cc
5882737
WESTAR : 01.02.08
 
   
  Kartal Arka Susturucu
1975-92  |  1.3-1.6 cc
85008922
WESTAR : 01.02.10
 
   
  Doblo JTD Ön Boru
2000-..  |  1900 JTD
46559527
WESTAR : 01.11.01
 
   
  Doblo Orta Susturucu
1999-..  |  1900 JTD
55183290
WESTAR : 01.11.03
 
   
  Doblo Arka Susturucu
1999-..  |  1200 cc
46844551
WESTAR : 01.11.24
 
   
  Doblo Arka Susturucu
1998-...  |  1900 D
46826932
WESTAR : 01.11.04
 
   
  Doblo Arka Susturucu
1997-...  |  1900 JTD.
46826932
WESTAR : 01.11.14
 
   
  Marea Kat İptali
1996-02  |  1600 cc
...
WESTAR : 01.13.02
 
   
  Marea Orta sust. G.B
1996-02  |  1600 cc
46538781
WESTAR : 01.13.12
 
   
  Marea Orta Susturucu
1996-02  |  1.6-2.0 cc
46538781
WESTAR : 01.13.13
 
   
  Marea Arka Susturucu
1996-..  |  1600 cc
46538781
WESTAR : 01.13.03
 
   
  Marea Komple Susturucu
1996-...  |  1600 cc
46538781
WESTAR : 01.13.04
 
   
  Palio Ön Boru
1998-...  |  1400 cc 8 V
46744661
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  Palio Ön Boru
1997-...  |  1.6 ENJ.
46523084
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  Palio Ön Boru
1997-01  |  1200 cc
46558213
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  Palio Kat İptali
1997-...  |  1400 cc
...
WESTAR : 01.08.02
 
   
  Palio Kat İptali
1999-..  |  1.2-1.4-1.6 cc
...
WESTAR : 01.08.12
 
   
  Palio Orta Sust. G.B
1998-...  |  1400 cc
46535406
WESTAR : 01.08.23
 
   
  Palio Orta Susturucu
1998-..  |  1400 cc
46535406
WESTAR : 01.08.03
 
   
  Palio Orta Susturucu
1998-...  |  1600 cc
46395599
WESTAR : 01.09.03
 
   
  Palio Arka Susturucu
1997-...  |  1.4-1.6 cc
46452374
WESTAR : 01.09.04
 
   
  Palio Weekend Kat İptali
1998-..  |  1..4-1.6 cc.
...
WESTAR : 01.08.02
 
   
  Palio Weekend Kat İptali
1999-...  |  1.4-1.6 cc
...
WESTAR : 01.08.12
 
   
  Palio Weekend Orta Sust G.B
1997-...  |  1400 cc
46535406
WESTAR : 01.08.23
 
   
  Palio Weekend Orta Sust
1997-01  |  1400 cc
46535408
WESTAR : 01.08.03
 
   
  Palio Weekend Orta Sust
1997-..  |  1600 cc
46395599
WESTAR : 01.09.03
 
   
  Palio Weekend Arka Sust.
1997-01  |  1400 cc
46535408
WESTAR : 01.08.03
 
   
  Siena-Albea Kat İptali
1998-..  |  1400 cc
...
WESTAR : 01.08.02
 
   
  Siena-Albea Kat İptali
1999-...  |  1.4-1.6 cc
...
WESTAR : 01.08.12
 
   
  Siena-Albea Orta Sust.
1997-...  |  1400 cc
46535406
WESTAR : 01.08.03
 
   
  Siena-Albea Orta Sust.
1997-..  |  1600 cc
46395599
WESTAR : 01.09.03
 
   
  Siena-Albea Arka Sust.
1997-..  |  1.2-1.4-1.6 cc
46463216
WESTAR : 01.10.04
 
   
  Doğan-Kartal Ön Boru
1992-99  |  1.4-1.6 cc
7742528
WESTAR : 01.03.01
 
   
  Doğan-Kartal Ön Boru ENJ.
1999-01  |  1600 cc
85050522
WESTAR : 01.03.11
 
   
  131 Hedırs
...  |  ...
...
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  SLX Hedırs
...  |  ...
...
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  SLX H.D. Hedırs
...  |  ...
...
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  Orta Susturucu
1993-98  |  1600 cc
7742522
WESTAR : 01.03.02
 
   
  Arka Susturucu
1993-98  |  1600 cc
85008926
WESTAR : 01.03.03
 
   
  Kartal SLX Arka Sust.
1993-99  |  1600 cc
46474266
WESTAR : 01.03.04
 
   
  SLX Ön Ara Boru
1993-98  |  1600 cc
...
WESTAR : 01.03.05
 
   
  SLX Def. Üstü
1993-98  |  1600 cc
...
WESTAR : 01.03.06
 
   
  SLX Kat İptali
1998-01  |  1600 İ
85050005
WESTAR : 01.03.07
 
   
  SLX Orta Susturucu
1998-01  |  1600 İ
46420896
WESTAR : 01.01.08
 
   
  SLX Arka Susturucu
1998-01  |  1600 İ
8505034
WESTAR : 01.02.15
 
   
  Kartal SLX Arka Sust.
1969-94  |  1300 cc
...
WESTAR : 01.02.16
 
   
  Tempra Ön Boru
1989-97  |  1600 cc
7644181
WESTAR : 01.04.01
 
   
  Tempra Orta Susturucu
1989-97  |  1600 cc
7646184
WESTAR : 01.04.02
 
   
  Tempra Arka Susturucu
1990-97  |  1600 cc
7657583
WESTAR : 01.04.03
 
   
  Tempra Arka Sust. G.B
1990-97  |  1600 cc
7657583
WESTAR : 01.04.04
 
   
  Tempra Ara Boru
1990-97  |  1600 cc
...
WESTAR : 01.05.05
 
   
  Tempra Orta Susturucu
1993-96  |  2000 cc
46431852
WESTAR : 01.04.33
 
   
  Tempra Orta Sust. G.B
1990-99  |  1.6-2.0 cc
7657903
WESTAR : 01.13.12
 
   
  Tempra Orta Sust. Flanşlı
1990-99  |  1.6 ENJ.
7737479
WESTAR : 01.04.21
 
   
  Tempra Orta Sust. Geçmeli
1990-99  |  2.0 ENJ.
7659073
WESTAR : 01.04.22
 
   
  Tempra Komple Susturucu
1993-99  |  1600 ENJ.
7737479
WESTAR : 01.04.15
 
   
  Tempra Komple Susturucu
1990-97  |  2000 ENJ
7657903
WESTAR : 01.04.16
 
   
  Ducato Komple Susturucu
1994-00  |  2500 TDİ
1326481080
WESTAR : 01.20.03
 
   
  Ducato Arka Tekli Sust.
1994-00  |  2500 TDİ
1326481080
WESTAR : 01.20.04
 
   
  Scudo Arka Susturucu
1994-02  |  2000 JTD
9456188380
WESTAR : 01.21.04
 
   
  Scudo Arka Susturucu
1994-01  |  1900 D
9456187880
WESTAR : 01.21.14
 
   
  Scudo Orta Susturucu
1994-02  |  2000 JTD
9456188380
WESTAR : 01.21.03
 
   
  Tipo Ön Boru
1989-95  |  1.4-1.6 cc
7644181
WESTAR : 01.04.11
 
   
  Tipo Arka Susturucu
1988-98  |  1.4-1.6 cc
7607680
WESTAR : 01.04.05
 
   
  Tipo Arka Sust. G.B
1988-98  |  1.4-1.6 cc
7607680
WESTAR : 01.04.06
 
   
  Tipo Orta Sust. G.B
1990-99  |  1.6-2.0 ENJ.
7709265
WESTAR : 01.13.12
 
   
  Tipo Orta Susturucu
1993-99  |  1600 ENJ
7737479
WESTAR : 01.04.21
 
   
  Tipo Orta Susturucu
1999-98  |  2000 ENJ
7659073
WESTAR : 01.04.22
 
   
  Tipo Komple Susturucu
1993-98  |  1600 ENJ
7737478
WESTAR : 01.04.15
 
   
  Tipo Komple Susturucu
1988-96  |  2000 ENJ
7747149
WESTAR : 01.04.16
 
   
  Uno Ön Boru
1989-92  |  1100 cc
7662281
WESTAR : Bilgi Alınız
 
   
  Uno Ön Boru
1989-99  |  1400 cc
7691164
WESTAR : 01.04.13
 
   
  Uno Ön Boru
1989-01  |  1400 ENJ
7686496
WESTAR : 01.04.14
 
   
  Uno Ara Boru
1989-02  |  1400 cc
7691011
WESTAR : 01.04.07
 
   
  Uno Orta Susturucu
1989-97  |  1.1-1.4 cc
7679931
WESTAR : 01.04.08
 
   
  Uno Arka Sust. G.B
1989-01  |  1.1- 1.4 cc
7679931
WESTAR : 01.04.09
 
 
   
  Uno Komple Susturucu
1989-01  |  1.1- 1.4 cc
7679931
WESTAR : 01.04.10
 
   
  Uno Komple Susturucu
1994-01  |  1400 ENJ.
7743912
WESTAR : 01.04.20